14 มี.ค.64 นายเกรียงไกร ศักระพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส มอบเงินจัดการศพ นางอิสริยา อุบลภัทร

14 มี.ค.64 มอบเงินจัดการศพ นางอิสริยา  อุบลภัทร