12 มี.ค.64 นายเกรียงไกร ศักระพันธ์ุ มอบเงินจัดการศพ นายประเสริฐ บุญญาวิโรจน์ สมาชิก ช.พ.ค.

12 มี.ค.64 มอบเงินจัดการศพ นายประเสริฐ  บุญญาวิ