ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนสิงหาคม 2560

วันนี้ วันที่ 10 สิงหาคม  2560 เวลา 09.30 น.

นายประยูร  หมันหลิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. นราธิวาส
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ครั้งที่ 8/2560
เพื่อพิจารณา คัดเลือกการให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญเกตุ ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. นราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

DSC_1200 DSC_1201 DSC_1202 DSC_1203