โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เปิดบริการให้ผู้กู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการยื่นแบบคำขอกู้     

ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร   ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

โครงการลดภาระหนี้สิน2

โครงการลดภาระหนี้สิน