โครงการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาเฉพาะกิจชายแดนใต้

13235732_1205120966195007_765537022_n 13277896_1205120969528340_1760842634_n 13281944_1205120946195009_1878521902_n 13285543_1205120959528341_350244579_n 13285721_1205120979528339_1916278460_n 13292778_1205120952861675_286762316_n 13293249_1205120962861674_260187573_n

นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส

เข้าร่วมกิจจกรรมโครงการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรนติพระชนมพรรษา 7 รอบ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดนราธิวาส ได้ต้อนรับ นายสุรศักดิ์  อินทรศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน