โครงการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 40 ปีขึ้นไป หรือมีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป

16112810_1940182906202853_6155929914591458423_o

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่