โครงการครูช่วยครู กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ประจำปี 2564 สำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส

ออกเยี่ยม กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ประจำปี 2564 สำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส

6 ก.ค.64 เยี่ยม นายสมพงษ์  ราชจันทร์ - นางสิริพร 7 ก.ค.64 เยี่ยม นายlสุทิน  กิตติพรพิสุทธิ์-นายป 8 ก.ค.64 เยี่ยม นายวิโรจน์  เพชรสลับแก้ว-นายพลศ 9 ก.ค. 2564 9 ก.ค.64 เยี่ยม มะซาตาร์ สาและ - นายดาโอะ  ยูโซะ