เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1

สำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส นำโดย นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส และพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมงาน “เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ สกสค. 77 จังหวัด ทั้งนี้มี พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอรรถพล  ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร  จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา  นายณรงค์  แผ้วพลสง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส. อุษณีย์  ธโนศวรรย์  เลขาธิการ ก.ค.ศ.  ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานจำนวนมาก

DSC_0699 DSC_0732 DSC_0734 DSC_0748 DSC_0750 DSC_0753 DSC_0756 DSC_0771 DSC_0772 DSC_0773 DSC_0774 DSC_0775 DSC_0777 DSC_0779 DSC_0780 DSC_0781 DSC_0782 DSC_0785 DSC_0820 DSC_0840 ow3ctYCdaB_1550041028 wnpGG6BK1q_1550041023