เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้คำแนะนำด้านบัญชีและการเงินแก่เจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดนราธิวาส

       

DSC_1303DSC_1307

13233312_1038494639577894_643616893_n         13277969_1041426212618070_1983341401_n

      เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส่วนกลาง) เดินทางมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ชพค. ชพส. และงานงบประมาณจังหวัด และชี้แจงแนวทางการทำงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส  ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559    ผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย