อบรมโครงการครูช่วยครู กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ประจำปี 2564 สำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส

การอบรมโครงการครูช่วยครู กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2564  วันศุกร์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2564  ณห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส

7-2 ก.ค.64 อบรมโครงการครูช่วยครู