สกสค.นราธิวาส ต้อนรับคณะประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่  22 มิถุนายน  2559  นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน   ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส  รอบระยะเวลา 12 เดือน (12 กุมภาพันธ์ 2558 -13 กุมภาพันธ์ 2559) โดยมี นายสุบรรณ ไชยศิริโชติ  อดีตรองเลขาธิการ กคศ.เป็นประธาน  นายประสบ ทองอินทร์  และนางสาวมุกดา นามโยธา เป็นกรรมการ  ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส

DSC_0238 (2)

DSC_0212 (2)DSC_0173 (2)DSC_0197DSC_0185DSC_0166 (2)DSC_0223DSC_0227 (2)DSC_0231