ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส

นที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายไสว ชินพงษ์ ประธานศูนย์ดูแลครูฯ และคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส เดินทางไปเยี่ยมและมอบกระเช้า ให้แก่ นายประพาส ชินไชยชนะ อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านทอน นราธิวาส และนายจีระ จริยะมาการ อดีต ผอ.วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ของศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส

92195 92247 92248 92259 92261