วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายเกรียงไกร ศักระพันธ์ุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส สำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนราธิวาสครั้งที่ 2/2564 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส

DSC_0701 DSC_0705 DSC_0678 DSC_0681 DSC_0682 DSC_0683 DSC_0684 DSC_0685 DSC_0686 DSC_0687 DSC_0693