มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 28 มกราคม 2562  นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส  มอบเงินค่าจัดการศพ 200,000 บาท และมอบเงินสมทบศาสนพิธี 3,000 บาท ให้แก่ทายาทของ นายวิชัย  เหล่าวิริยะการ สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 571808

 

DSC_0547 DSC_0543