มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ชพค.

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 นางสาวปราณจิต  หรีรักษ์ นักวิชาการสวัสดิการปฏิบัติการ  มอบเงินค่าจัดการศพจำนวนเงิน 200,000 บาท    ให้กับทายาทของนางอมรา  อนันตบุรี สมาชิก ชพค.เลขประจำตัว  219545  และให้กับทายาทของนายจรัญ  เกตุมาก  สมาชิก ชพค. เลขประจำตัว 103898

17792544_1572564032784030_156476427_n 17792334_1572564092784024_816060273_n