มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส เดินทางไปวางหรีดเคารพศพนายทวี เจริญสุข สมาชิก ช.พ.ค เลขที่ 823398 และเป็นสมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 152106 มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. 200,000 บาท ช.พ.ส. 100,000 บาท ให้แก่ทายาทของนายทวี เจริญสุข ณ วัดบางนรา อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส

204422          1027887

1027894         1027897