พิธีเปิดป้ายศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส

สำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส  ได้ทำการจัดตั้งศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส

โดยมี  นายนิพัฒน์ มณี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

เป็นประธานในพิธีเปิด  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส

DSC_1539

DSC_1527 DSC_1521 DSC_1519 DSC_1503DSC_1347 DSC_1547