ผู้อำนวยการเข้าร่วมอบรมโครงการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2559

ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมอบรมโครงการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2559 จุดอบรมที่ 3 ภาคใต้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559โดยการอบรมครั้งนี้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจากจังหวัดสงขลา,ปัตตานี,ยะลา และนราธิวาส ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวน กว่า 100 คน

13556065_1231096856930751_1056684745_o 13510855_820280808115909_3483374017303880434_n 13516186_820281064782550_4123014623481971634_n 13517850_1231096843597419_1260437238_o 13518107_1231096850264085_1379595947_o 13523921_1231096846930752_1769508502_o 13555658_1231096853597418_342155328_o