ผู้อำนวยการสกสค.นราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิด “ศูนย์ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ”

นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.นราธิวาส ร่วมประชุมกับ รองเลขาธิการสกสค.นายธํารง น่วมศิริ
และร่วมเป็นเกียรติในงานเปิด “ศูนย์ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ” สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล

IMG_6171 copyIMG_6112