ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 5/2560

เมื่อวันอังคาร ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560  นายประยูร  หมันหลิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 5/2560  ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส

DSC_1138[1] DSC_1139[1] DSC_1141[1] DSC_1140[1]