ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายเกรียงไกร   ศักระพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส

 

DSC_0548 DSC_0549 DSC_0550 DSC_0551 DSC_0555 DSC_0557 DSC_0559 DSC_0560