ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนสิงหาคม 2559

นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนสิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส

DSC_0408 DSC_0406