ประกาศ การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563

✍️ สกสค. ประกาศ การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร ได้ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดในพื้นที่ปฏิบัติ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดดังแนบค่ะ 👇👇
http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/tBUQ9fIO1L_1592464003.pdf

105052422_600807763876773_2402941577364260095_o