ประกาศปิดสำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส

เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่องจิตสาธารณะ  เพื่อสร้างความสำเร็จขององค์กร ในวันที่ 18-20 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  จึงขอทำการงดให้บริการในช่วงวันดังกล่าว