ช่องทางการติดต่อผ่าน App: TIP insure ของทิพยประกันภัย

***ช่องทางการติดต่อผ่าน App: TIP insure ของทิพยประกันภัย*** เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการตรวจสอบกรมธรรม์และการทำประกันด้วยตนเอง