ครอบครัวครูเราดูแล

นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส

มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับ นางวาสนา ปุ่มอารี

ทายาทของนายสมบัติ  ปุ่มอารี  สมาชิก ชพค. เลขที่ 646568

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ณ วัดชลเฉลิมเขต  อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส