ครอบครัวครูเราดูแล

เมื่อวันที่ 27  กันยายน 2559 นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส   ได้มอบค่าจัดการศพ 200,000 บาท ให้แก่ทายาทของสมชิก ชพค. นายจิตร ลีนิน สมาชิก ชพค. เลขที่448726 ได้เสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตสูง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดประชาภิรมย์   อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

14518665_1322147691159000_719301736_n 14518668_1322145511159218_1280239541_n 14469114_1322147687825667_21963385_n