ครอบครัวครูเราดูแล

นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส ได้มอบเงินค่าจัดการศพ 200,000 บาท  ให้แก่ทายาทของนายไกรศร  พร้อมมูล  สมาชิกชพค. เลขที่448817 เมื่อวันที่  4  กันยายน 2559  ณ วัดสระเกษ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 14218177_1296900040350432_1274884026_n 14218254_1296900027017100_500024681_n 14248816_1296900030350433_1254177071_n