การเปิดรับสมัครสมาชิก ชพค.-ชพส. เป็นกรณีพิเศษเนื่อในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการสกสค.