ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาส

หมู่ 10 ตำบลลำภู  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000

โทร 0-7353-0610 โทรสาร 0-7353-0611  โทรศัพท์มือถือ 062-604-0665

E-mail : narathiwat@otep.mail.go.th